Pronájem chata

Podařilo se vám uskutečnit pronájem chata dlouhodobě? Jsme rádi, že jsme vám k tomu byli nápomocni, ale víte jak je to s placením televize a rozhlasu? Má platit za televizi a rozhlas nájemce… nebo pronajímatel? Zkráceně bychom mohli říci, že pokud pronajímáte nemovitost, jejíž součástí je i váš televizní a rozhlasový přijímač, jako pronajímatel máte platit koncesionářské poplatky do té doby, než byt začne užívat déle než 30 dnů nájemce, a potom tato povinnost přechází automaticky na něj.
Co ale v případě, kdy je nájemce přihlášen k trvalému pobytu jinde než ve vaší pronájem chata? Musí pak platit koncesionářské poplatky jak „doma“, tak ve vašem bytě? Ne.
Zákon totiž říká (§5, odst. 1), že „poplatník, který je fyzickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače…“

Už víte jak je to s koncesionářskými poplatky?

A dobrá zpráva na závěr! Pronajímatel při pronájem chata nemá nikdy povinnost kontrolovat, zda se nájemce k placení koncesionářských poplatků přihlásil a zda je platí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup